Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Statusrapport

terug

Meer weten over de toegevoegde waarde van een statusrapport?


Een statusrapport biedt een heldere omschrijving van een pand met een rapportage over de staat van het onderhoud. Die informatie biedt niet alleen duidelijkheid bij aan- en verkoop van vastgoed, maar is ook een een goede basis voor beleidskeuzes ten aanzien van bezit. Desgewenst kan een statusrapport op basis van een conditiemeting conform NEN2767 worden uitgevoerd.


Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl