Betahuis
Wilhelminaplein 25
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

info@bremenba.nl

De nieuwe Aanbestedingswet

terug

De nieuwe Aanbestedingswet is ontstaan om ook het midden- en kleinbedrijf én startende bedrijven de kans te geven in te schrijven op aanbestedingen. 

 


In de wet wordt het proportionaliteitsbeginsel toegepast, dat wil zeggen dat het niet de bedoeling is dat aanbestedende partij én aanbieder buitenproportioneel veel werk verrichten voordat de opdracht is gegund. Verder legt de wet de nadruk op de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI); de laagste prijs mag eigenlijk niet meer als enige criterium gehanteerd worden; er moet dus ook gekeken worden naar kwaliteit.

Gefaseerde aanpak
Bremen Bouwadviseurs adviseert opdrachtgevers bij Europese aanbestedingen om een gefaseerde aanbesteding te doen, een zogeheten niet openbare procedure. Deze procedure leent zich het beste voor de markt waarin dit type opdrachtgevers zich begeeft. De aanbesteding verloopt in twee fasen. In de eerste fase kan iedere geïnteresseerde partij zich aanmelden. Een vooraf vastgesteld aantal gegadigden (minimaal vijf) wordt uitgenodigd voor de tweede fase. Zij moeten vanzelfsprekend voldoen aan de gestelde objectieve criteria. De tweede fase is de eigenlijke inschrijving, waarin de gunning plaatsvindt op grond van de als beste geselecteerde inschrijving.

Steeds specifieker
Vanuit het perspectief van de opdrachtgever moeten dus achtereenvolgens algemene criteria worden geformuleerd (met welk type bedrijf willen wij in zee?), selectiecriteria (wat moet het bedrijf kunnen?) en gunningscriteria (wat is er voor deze opdracht specifiek nodig?). Per fase wordt  van de inschrijvende partij meer gevraagd, maar die is over het algemeen bereid dat ook te leveren, omdat daarmee de kans op succes toeneemt.

Welk gebouw wil de opdrachtgever?
Voor ons als partner van de opdrachtgever is het de uitdaging om te achterhalen wat de opdrachtgever uiteindelijk voor gebouw wil. Op basis is te bepalen welke kwaliteiten er nodig zijn om dat te realiseren en die kwaliteiten beschrijven wij in de aanbesteding in de vorm van basisfuncties; een aannemer hoeft dan niet vijf scholen gebouwd te hebben maar moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat hij de klaslokaalfunctie en de kantoorfunctie kan realiseren. De kunst zit hem dus in het vertaalproces tussen het beeld dat de opdrachtgever in zijn hoofd heeft en de criteria, die dan helder in een juridisch waterdicht aanbestedingsdocument moeten komen. Met name dát is voor ons als adviseur de uitdaging! 

Meer informatie:

ing. Anjo Pelzer
+31 (0)6 111 311 11
anjo.pelzer@bremenba.nlBetahuis
Wilhelminaplein 25
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

info@bremenba.nl