Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Opdrachtgevers

Om snel te zien welk type projecten wij uitvoeren, hebben wij per opdrachtgeversgroep een selectie gemaakt. Bij elk project ziet u welke disciplines en expertises betrokken werden.

Klik op de opdrachtgeversgroep om projecten te zien die wij uitvoeren of in het verleden uitgevoerd hebben.


Architecten

Bij de start van Bremen Bouwadviseurs in 1977 waren het met name architecten die ons kantoor wisten te vinden. Samen werkten we aan creatieve oplossingen voor architectonische opgaven. Dat was én is onze uitdaging: gezamenlijk de meest complexe opgaven financieel haalbaar maken. Zo ontstond bij ons het idee om niet alleen samen te werken op het gebied van bouwkosten, maar om ook (Stabu-)bestekken te maken, later gevolgd door installatie-advies en bouwfysica/akoestiek. Intussen werken wij met al onze disciplines mee aan projecten van zo’n vijftig architecten uit het hele land.
bekijk hier projecten die wij uitgevoerd hebben voor architecten.

Bedrijfsleven

Al jaren vormt deze groep opdrachtgevers onze grootste pijler. Van bedrijfshal tot kantoor, van verbouwing tot sloop en nieuwbouw, van meedenken over bedrijfsmatig onroerend goed tot de begeleiding van ‘Het Nieuwe Werken’. Bremen Bouwadviseurs neemt de opdrachtgever alle zorgen uit handen op het gebied van ontwikkelen, bouwen en onderhouden van vastgoed. Wij verzorgen vastgoedadvies, de programma’s van eisen, installatie-advies, bouwfysisch/akoestisch advies, bouwkostenramingen, bestekken, aanbestedingen, contracten, toezicht, meerjarenonderhoudsplannen, second opinion en alle verder denkbare mogelijkheden op dit gebied. Onze werkzaamheden ronden wij altijd binnen de planning en het vastgestelde budget af.
bekijk hier projecten voor het bedrijfsleven.

Beleggers

De basis voor het vertrouwen dat beleggers hebben in de deskundigheid van Bremen Bouwadviseurs is lang geleden gelegd. Ons bureau beoordeelde toen nog voornamelijk aanbiedingen van uitvoerende partijen die voor beleggers projecten wilden bouwen dan wel vastgoed wilden onderhouden. Intussen ondersteunen wij beleggers in alle fasen van vastgoed. Van het eerste initiatief tot en met de exploitatie van vastgoed verzorgen wij beleidsadvisering en het beoordelen van een vastgoedportefeuille, maar bieden wij ook technische projectondersteuning op het gebied van projectmanagement, installatieconsulting, bouwfysica & akoestiek, bouwkosten, directievoering, toezicht, etc. Steeds vaker treedt ons kantoor op als total engineer en worden projecten op basis van ketensamenwerking gerealiseerd.
bekijk hier de projecten voor (institutionele) beleggers.

Gezondheidszorg

Onze groep opdrachtgevers in de gezondheidszorg is divers. Onder andere ziekenhuizen, zorginstellingen en specialistische behandelcentra maken gebruik van de diensten van Bremen Bouwadviseurs. Omdat ons kantoor één van de weinige adviesbureaus is die zowel bouwkundig als installatietechnisch adviseren, komt het steeds vaker voor de opdrachtgevers in de gezondheidszorg voor ons kantoor kiezen. Het feit dat er slechts één aanspreekpunt is, waardoor communicatielijnen kort en duidelijk zijn, spreekt aan.
bekijk hier onze projecten voor gezondheidszorg.

Onderwijs

Bremen Bouwadviseur ondersteunt gemeenten en onderwijsinstellingen met betrekking tot de gebouwen voor basis-, voortgezet, hoger en universitair onderwijs. Omdat ons kantoor zowel bouwkundig als installatietechnisch adviseert, kiezen steeds meer opdrachtgevers ervoor ons in te zetten als total engineer. Daarnaast stellen wij meerjarenonderhoudsplannen op, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Met deze plannen als onderlegger verzorgt ons kantoor ook de offerteaanvragen bij uitvoerende partijen, stellen wij de contracten op en controleren wij de uitvoering. Voor advies over de verbetering van de luchtkwaliteit in (school)gebouwen doen gemeenten en onderwijsinstellingen een beroep op onze afdeling Bouwfysica en akoestiek.
bekijk hier projecten voor het onderwijs

Overheid

Deze opdrachtgeversgroep bestaat uit (deel-)gemeenten, provincies en het Rijk. Van gemaalgebouw tot gemeentehuis en van de dug out bij een sportcomplex tot onderwijsgebouw. De vastgoedportefeuilles van deze opdrachtgevers zijn zeer breed. Ook het type opdrachten dat Bremen Bouwadviseurs heeft uitgevoerd bestrijkt een breed scala: budgetramingen, procesmanagement, programma’s van eisen, installatieadviezen, GPR-normeringen, BOEI-inspecties, bouwfysica/akoestiek, aanbestedingstrajecten, projectmanagement, haalbaarheidsstudies, enzovoort. Dankzij de grote hoeveelheid opdrachten die wij voor overheden hebben uitgevoerd, hebben wij in de loop van de jaren een databank aan normen en cijfers voor dit soort specifiek vastgoed opgebouwd. 
bekijk hier de projecten die wij hebben gedaan voor de overheid.

Woningcorporaties

Bremen Bouwadviseurs biedt de woningcorporaties een scala van producten en diensten: kostenramingen, EPA-labels, meerjarenonderhoudsplannen, (onderhouds-)bestekken, directievoering & toezicht, advies op het gebied van ketensamenwerking, het controleren van aanbiedingen van uitvoerende partijen, optimalisatie van installaties, duurzaamheidsadviezen, enzovoort. Diverse woningcorporaties consulteren ons voor een specifieke dienst of product. Steeds vaker echter kiezen woningcorporaties voor een breder pakket van diensten en producten;hierdoor kan een meer gestandaardiseerd model ontstaan tegen een gunstiger tarief.
bekijk hier de projecten voor woningcorporaties.


Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl