Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

Bedrijfsleven

terug

Al jaren vormt deze groep opdrachtgevers onze grootste pijler. Van bedrijfshal tot kantoor, van verbouwing tot sloop en nieuwbouw, van meedenken over bedrijfsmatig onroerend goed tot de begeleiding van ‘Het Nieuwe Werken’. Bremen Bouwadviseurs neemt de opdrachtgever alle zorgen uit handen op het gebied van ontwikkelen, bouwen en onderhouden van vastgoed. Wij verzorgen vastgoedadvies, de programma’s van eisen, installatie-advies, bouwfysisch/akoestisch advies, bouwkostenramingen, bestekken, aanbestedingen, contracten, toezicht, meerjarenonderhoudsplannen, second opinion en alle verder denkbare mogelijkheden op dit gebied. Onze werkzaamheden ronden wij altijd binnen de planning en het vastgestelde budget af.


DSM Smart City, Heerlen, Sittard

opdrachtgever:DSM
functie:Kantoren
periode:2011 - 2013
stichtingskosten:6.500.000 euro
oppervlak:3.000 m2
projectleider:ir. Danny Wouters

Bij DSM in Heerlen kreeg het hoofdkantoor een duurzame facelift met onder meer een nieuwe entree, upgrading en herinrichting vande conferentieruimtes, het bedrijfsrestaurant, de toiletten en de koffiecorners en een opwaardering van het dakterras. Bremen Bouwadviseurs verzorgde namens de hoofdaannemer de projectvoorbereiding, -coördinatie en -begeleiding.
In Sittard werden vier verdiepingen van het DSM-kantoor gestript tot op de betonconstructie. Vervolgens werd er een kantooromgeving opgebouwd die Het Nieuwe Werken faciliteert em die het gebouw duurzamer, transparanter en flexibeler maakt. Het project werd uitgevoerd in lean planning.

 


Nieuw entreegebied en dienstgebouwen GaiaZOO, Kerkrade

opdrachtgever:GaiaZOO
functie:Utiliteit
periode:2015-2017
projectleider:ing. Anjo Pelzer

Om de gemeenten in Oostelijk Zuid-Limburg beter met elkaar te verbinden wordt momenteel de Buitenring Parkstad Limburg aangelegd. GaiaZOO in Kerkrade heeft hiermee te maken, doordat het parkeerterrein langs deze nieuwe weg ligt. GaiaZOO zocht naar een goede inpassing van het parkeerterrein en wilde bovendien het entreegebied opnieuw inrichten. Bremen Bouwadviseurs is betrokken vanaf de eerste gedachtevorming, begeleidde de analyse van de behoeften van GaiaZOO en deed onderzoek naar de planologische en financiële mogelijkheden. De total engineering is in handen van Bremen Bouwadviseurs.


Beurs van Berlage, Amsterdam

architect:BiermanHenket architecten
functie:Multifunctioneel congres- en evenementencentrum
periode:2013 - 2015
oppervlak:5.500 m2
projectleider:Sanne Mouwen bba

De Beurs van Berlage is een van de bekendste rijksmonumenten van Nederland en staat op de UNESCO werelderfgoedlijst. Dit brengt extra zorg en aandacht met zich mee in de ontwerp- en de uitvoeringsfase. In 2014 is met een grote restauratie en renovatie begonnen, met als doel een Palazzo Publico te creëren.
Dat gebeurt met drie hoofdingrepen: het verbeteren van de hoofdentree, het realiseren van twee permanente expositieruimtes en het verbeteren van de logistieke verbindingsroutes in het gebouw. Bij de uitvoering van de werkzaamheden werd uiteraard maximaal rekening gehouden met de evenementen in het voormalige beursgebouw. Bremen Bouwadviseurs verzorgt voor dit project het bouwkostenadvies, toezicht op de bouw en is directievoerder.

 Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl