Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Beleggers

terug

De basis voor het vertrouwen dat beleggers hebben in de deskundigheid van Bremen Bouwadviseurs is lang geleden gelegd. Ons bureau beoordeelde toen nog voornamelijk aanbiedingen van uitvoerende partijen die voor beleggers projecten wilden bouwen dan wel vastgoed wilden onderhouden. Intussen ondersteunen wij beleggers in alle fasen van vastgoed. Van het eerste initiatief tot en met de exploitatie van vastgoed verzorgen wij beleidsadvisering en het beoordelen van een vastgoedportefeuille, maar bieden wij ook technische projectondersteuning op het gebied van projectmanagement, installatieconsulting, bouwfysica & akoestiek, bouwkosten, directievoering, toezicht, etc. Steeds vaker treedt ons kantoor op als total engineer en worden projecten op basis van ketensamenwerking gerealiseerd.


Brightlands Smart Services Campus, Heerlen

opdrachtgever:ABP, Heerlen mede namens Provincie Limburg en Maastricht University
functie:Campus 21.000m2 b.v.o.
periode:2014-2016, tot op heden betrokken bij beheer en exploitatie
stichtingskosten:Vertrouwelijk

GKII (Groot Kantoor II) was één van de grotere kantoren van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) in Heerlen. Door de verregaande automatisering en een modern huisvestingsconcept kwam het gebouw jaren geleden leeg te staan. Onder leiding van het ABP is dit gebouw getransformeerd naar een up to date campus voor informatisering waar onder andere Accenture en Conclusion gehuisvest zijn. Op de eerste 2 bouwlagen zijn ruimten gecreëerd voor startups en presentatieruimtes zoals een grote forumzaal in theateropstelling.

Bremen Bouwadviseurs trad op als total engineer en heeft voor dit project DiederenDirrix (Eindhoven) ingeschakeld als projectarchitect en Ingenieursbureau Van de Laar (Eindhoven) als constructeur. Bremen Bouwadviseurs verzorgde zelf de adviezen/ontwerp/engineering ten aanzien van de installaties, bouwfysica en brandveiligheid.


Bremen Bouwadviseurs werkt aan diverse projecten o.a. voor de volgende beleggers:
- IV Projects, Rotterdam
- Aedes Real Estate, Amsterdam
- AZL, Heerlen
- Caransa Groep BV, Amsterdam
- CBRE Global Investors (voorheen ING Real Estate), Schiphol
- DELA Vastgoed, Eindhoven
- Elizen Vastgoed BV, Twello
- Hummingbird BV, Amsterdam
- JA Real Estate, Den Haag
- L.I.F.E., Antwerpen (België)
- Marx Investments, Maastricht
- Nedbel Vastgoed BV, Eindhoven
- Rokin 21 (ivy group), Amsterdam
- Sommerset Real Estate, Oisterwijk
- Vastned Retail, Rotterdam
- Verboom Vastgoed, Heerlen
- Vesteda, Amsterdam


Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl