Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

Gezondheidszorg

terug

Onze groep opdrachtgevers in de gezondheidszorg is divers. Onder andere ziekenhuizen, zorginstellingen en specialistische behandelcentra maken gebruik van de diensten van Bremen Bouwadviseurs. Omdat ons kantoor één van de weinige adviesbureaus is die zowel bouwkundig als installatietechnisch adviseren, komt het steeds vaker voor de opdrachtgevers in de gezondheidszorg voor ons kantoor kiezen. Het feit dat er slechts één aanspreekpunt is, waardoor communicatielijnen kort en duidelijk zijn, spreekt aan.


Koraal Groep, nieuwbouw Op de Bies, Landgraaf

opdrachtgever:Koraal Groep
architect:Quant architectuur
periode:2013 - 2014
stichtingskosten:vertrouwelijk
oppervlak:1.922 m2 b.v.o.
projectleider:ing. Thijs Willems

Voor Koraal Groep begeleidde Bremen Bouwadviseurs de nieuwbouw van 32 zorgunits en 2 patiobungalows op het terrein van Op de Bies in Landgraaf. Wij verzorgden het bouwkundig en civieltechnisch toezicht.


GGZ Rivierduinen

opdrachtgever:GGZ Rivierduinen
functie:Zorginsteling
periode:2013-heden
stichtingskosten:nvt
projectleider:ing. Piet de Gier

Rivierduinen is een GGZ-instelling met verschillende panden in de zuid-holland. Bremen Bouwadviseurs voert meerdere werkzaamheden uit voor Rivierduinen en is o.a. verantwoordelijk voor het tekeningenbeheer van alle panden, maar is daarnaast ook bestekschrijver voor diverse verbouwingen en het tekenen van vluchtplattegronden.


Imaging Centre VU medisch centrum, Amsterdam

opdrachtgever:VUmc
architect:Wiegerinck
functie:Ziekenhuis
periode:2012-2015
stichtingskosten:‚ā¨ 43.500.000
oppervlak:18.100
projectleider:Ron van den Berg, directeur

Het Imaging Center is een uitbreiding van het VU medische centrum in Amsterdam. Het VU mc wil leidend blijven op het gebied van beeldvormende technieken en brengt alle activiteiten op dit gebied samen in de nieuwbouw, ontworpen door Wiegerinck. In het gebouw zullen de vakgroepen Radiologie, Nucleaire Geneeskunde, BV Cyclotron en LaserLab VU samengevoegd worden. De functionaliteit en techniek van de uiteenlopende beeldvormende apparatuur is leidend bij ontwerp en bouw van het Imaging Center. Bremen Bouwadviseurs is ingeschakeld voor het bouwkostenmanagement, een onafhankelijke, gedegen regie met budgetbewaking en toetsing.Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl