Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

Onderwijs

terug

Bremen Bouwadviseur ondersteunt gemeenten en onderwijsinstellingen met betrekking tot de gebouwen voor basis-, voortgezet, hoger en universitair onderwijs. Omdat ons kantoor zowel bouwkundig als installatietechnisch adviseert, kiezen steeds meer opdrachtgevers ervoor ons in te zetten als total engineer. Daarnaast stellen wij meerjarenonderhoudsplannen op, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Met deze plannen als onderlegger verzorgt ons kantoor ook de offerteaanvragen bij uitvoerende partijen, stellen wij de contracten op en controleren wij de uitvoering. Voor advies over de verbetering van de luchtkwaliteit in (school)gebouwen doen gemeenten en onderwijsinstellingen een beroep op onze afdeling Bouwfysica en akoestiek.


Open Universiteit

opdrachtgever:Open Universiteit
functie:Onderwijs
periode:2013 - 2014
stichtingskosten:2.100.000 euro
oppervlak:1.500 m2
projectleider:ir. Danny Wouters

De kantoorstructuur in drie van de zeven gebouwen op het OU-terrein in Heerlen werd aangepast. Onderdeel van het pakket was de uitvoering van groot onderhoud aan één gebouw, waarbij aanvullend twee verdiepingen werden helemaal gestript en opnieuw opgebouwd in een open kantoorstructuur.
Het project werd uitgevoerd in ketensamenwerking om maximaal resultaat tegen minimale kosten en tijdinvestering te bereiken. Bremen Bouwadviseurs fungeerde als ketenregisseur en werkte daarbij met een technische omschrijving als uitgangspunt voor offertes in plaats van een gedetailleerd bestek. De ketenpartners werden gevraagd om mee te denken over oplossingen binnen de bouwkundige mogelijkheden.


United World College, Maastricht

architect:Frencken Scholl Architecten
functie:Onderwijs
periode:2012 - 2014
projectleider:Guido Becholtz

Het United World College (UWC) biedt sinds het schooljaar 2013-2014 onderwijs aan ongeveer 750 leerlingen in het pre, primary en secondary onderwijs. In het schoolgebouw zijn naast de leslokalen een auditorium, gymzaal, science afdeling, bibliotheek en de arts en crafts-afdelingen. Het besloten karakter van het UWC wordt geaccentueerd door de plaatsing van het complex op een kunstmatig eiland. Voor het bouwproces, de planning en de logistiek had dat gevolgen, gezien de begrenzing van de bouwplaats. Daarnaast stelde het ontwerp hoge eisen aan vakmanschap: delen met opengewerkt, zogenaamd Braziliaans metselwerk dat tweezijdig in het zicht is, metselwerk in halfsteens Vlaams verband en specifieke aansluitingen voor de verschillende voorzieningen. Bremen Bouwadviseurs verzorgde het toezicht op de bouw.


Arcus College, Heerlen

opdrachtgever:Arcus College
architect:IAA architecten
functie:Onderwijs
periode:2012 - 2014
stichtingskosten:85.000.000 euro
oppervlak:37.500 m2
projectleider:Peter Palmen

Boven op een vierlaagse parkeergarage, die werd ingepast in het verval van het terrein, is een verrassend kleinschalig ogend ROC voor ongeveer 4.000 leerlingen gerealiseerd. Met zes halfronde gebouwvormen tegen de randen van de kavel is het ontwerp van IAA Architecten tegelijk open en besloten. Bremen Bouwadviseurs hield bouwkundig toezicht en begeleidde de inhuizing, alles binnen de kaders van de harde deadline voor het nieuwe studiejaar.Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl