Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

NL - EN

Duurzaamheid

terug

Bouwen en verbouwen met aandacht voor mens en milieu?


Dat vraagt om aandacht voor de milieueffecten tijdens de hele levensduur van het vastgoed. Bremen Bouwadviseurs heeft specialisten die u adviseren over de diverse aspecten van duurzaamheid.

Meer informatie:

Hans Noblesse
+31 (0)6 212 443 30
hans.noblesse@bremenba.nl


BREEAM: duurzaamheid gemeten

BREEAM stelt een standaard voor het meten en beoordelen van de integrale duurzaamheid van gebouwen. De analyse die BREEAM biedt is een basis voor verbeteringen.
Lees meer over BREEAM: duurzaamheid gemeten

EPA - Energieprestatieadvisering BRL9500

Bij verkoop, verhuur of ingrijpende renovatie van veel gebouwen moet een energielabel beschikbaar zijn. Het energielabel, dat inzicht geeft in de energieprestaties van het gebouw, mag niet ouder zijn dan tien jaar. Bremen Bouwadviseurs is gerechtigd energielabels en EnergiePrestatieAdviezen (EPA) af te geven voor bestaande utiliteitsgebouwen en woningen. 
Lees meer over EPA - Energieprestatieadvisering BRL9500

GPR gebouw: graadmeter voor duurzaamheid

Sinds het Bouwbesluit 2012 stellen overheden eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe en bestaande gebouwen. Om de duurzaamheid van gebouwen tijdens ontwerp, uitvoering en exploitatie te meten hanteert Bremen Bouwadviseurs GPR Gebouw. 
Lees meer over GPR gebouw: graadmeter voor duurzaamheid


Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl