Betahuis
Wilhelminaplein 25
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

info@bremenba.nl

Informatiebulletin

terug

Twee keer per jaar -in het voorjaar en in het najaar- verschijnt ons informatiebulletin.


De ontwikkelingen bij Bremen Bouwadviseurs zijn via onze Informatiebulletins te volgen.
Als u een exemplaar wilt ontvangen, kunt u dat aanvragen via info@bremenba.nl.

Informatiebulletin 29

World Forum innoveert

Het congrescentrum World Forum is voortdurend klaar voor de toekomst. Het gebouw, een ontwerp van de modernistische architect Ko Oud, is sinds 2013 eigendom van de gemeente Den Haag. Tot medio 2016 worden aan het gebouw optimalisaties uitgevoerd die met name betrekking hebben op de installaties. Daarbij neemt Bremen Bouwadviseurs de installatieconsulting en projectbegeleiding voor zijn rekening namens de gemeente Den Haag. De huidige installaties en de regeltechniek worden gerenoveerd en vervangen met het oog op gebruik voor minstens 15 jaar. Verder worden er werkzaamheden uitgevoerd op basis van regulier storingsonderhoud en een nen 3140 inspectie. Met het oog op grote (inter)nationale evenementen is ervoor gekozen om extra expositieruimte te creëren met een totaal vloeroppervlakte van 1.400 m2 door vernieuwbouw van de luifel. Braaksma & Roos architectenbureau tekent voor het bouwkundig ontwerp en zorgt bovendien voor het vastleggen van het gehele pand in bim. Ook voor de uitbreiding verzorgt Bremen Bouwadviseurs de installatieconsulting en projectbegeleiding. Flexibiliteit, afstemming en planning maken het mogelijk om de werkzaamheden in te passen in de evenementenplanning. Tijdens de renovatie blijft het gebouw, waar afgelopen voorjaar nog de Nuclear Security Summit werd gehouden, in bedrijf. 


Ondersteuning bij verduurzaming

De Zuid-Limburgse gemeente Nuth slaat twee vliegen in één klap: de bezitters van een eigen woning kunnen energiebesparende maatregelen laten uitvoeren en ondernemers van het Ondernemers Platform Duurzaam Nuth voeren de maatregelen uit. Dat levert voor de bewoners inkoopvoordelen op en ge - controleerde kwaliteit. Bremen Bouwadviseurs is onafhankelijk epa-adviseur namens de gemeente. Dat wil zeggen dat een medewerker van Bremen Bouwadviseurs de gesprekken met de woningeigenaar voert, het energielabel van de woning bepaalt met behulp van een inspectietool en maatregelen voorstelt. Voor de woningbezitters in Nuth is het advieswerk en de labeling van hun woning gratis. Het project loopt de komende vijf jaar.


Museon

Bremen Bouwadviseurs is betrokken bij de aanpassingen aan het Museon aan de Stadhouderslaan in Den Haag. Het populairwetenschappelijke museum heeft een educatieve functie en herbergt collecties op het gebied van geologie, biologie, geschiedenis, archeologie, natuurkunde, techniek en volkenkunde. Het huidige gebouw werd in 1986 geopend en is een ontwerp van Wim Quist. Bremen Bouwadviseurs begeleidt de verbouwingswerkzaamheden aan de entree en de sanitaire voorzieningen.


(Her)inspectie als basis voor planmatig onderhoud

Bremen Bouwadviseurs heeft afgelopen zomer in Sittard-Geleen de herinspectie uitgevoerd van 135 gemeentelijke objecten met bijna 160.000 m² bruto vloeroppervlakte conform de nen 2767. Daaronder 46 sportaccommodaties. De herinspectie, die volgens een strakke planning verliep, is de basis voor het bijstellen van de meerjarenonderhoudsplannen in de software die de gemeente gebruikt. De gemeente Roerdalen heeft de herinspectie en het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan na een meervoudige onderhandse aanbesteding gegund aan Bremen Bouwadviseurs. Dit najaar start Bremen Bouwadviseurs met meerjarenonderhoudsplannen voor de Universiteit Maastricht. Hier gaat het om 39 gebouwen met ruim 200.000 m2 bruto vloeroppervlakte, verspreid over het historische centrum en enkele wijken aan de rand van de stad. Eveneens in Maastricht worden de meerjarenonderhoudsplannen opgesteld voor de sportaccommodaties die de verzelfstandigde sportorganisatie van de gemeente Maastricht exploiteert en beheert. Maastricht Sport en Universiteit Maastricht maken gebruik van de gratis programmatuur voor meerjarenonderhoudsplanning die Bremen Bouwadviseurs aanbiedt.


Bremen Bouwadviseurs op het water

Laura Metaal Staalcenter is één van de bijna 200 bedrijven die gevestigd zijn in de internationale, multimodale Beatrixhaven in Maastricht. De bodem van de haven wordt de komende maanden, verdiept, geëgaliseerd en krijgt een nieuwe beschermlaag. In de voorbereiding van die werkzaamheden wordt de verankering van de bestaande kades verbeterd, waaronder de kade van Laura Metaal. Bremen Bouwadviseurs heeft de aanbesteding verzorgd in opdracht van Laura Metaal en houdt toezicht op de uitvoering op en onder het water.


Toekomstbestendig milieupark in Maastricht

De gemeente Maastricht werkt aan de vervanging van het bestaande milieupark Noorderbrug. Bremen Bouwadviseurs bereidt het traject voor, dat loopt van het opstellen van een programma van eisen tot en met de begeleiding van de aanbesteding. Anjo Pelzer van Bremen Bouwadviseurs is projectmanager en voorzitter van het ontwerpteam: ‘Bij de milieuparken van de toekomst is bronscheiding hét uitgangspunt: bezoekers worden gefaciliteerd om het afval te scheiden in een maximaal aantal fracties. In het ontwerp van Milieupark Het Rondeel ligt daarom het accent op gebruiksgemak gecombineerd met een snelle doorlooptijd en gemakkelijk lossen.’ Het nieuwe milieupark wordt gevestigd op bedrijventerrein Het Rondeel.


Beurs van Berlage: slimme combinatie van management contracting en lean planning

De Beurs van Berlage aan het Damrak in Amsterdam wordt omgevormd tot een belangrijke maatschappelijke en culturele voorziening. Het markante gebouw, dat in de top 100 van Nederlandse Unesco-monumenten is opgenomen, wordt daarvoor aangepast. Dat betekent onder meer dat afgelopen zomer de Graanbeurszaal is teruggebracht in de oorspronkelijke staat, zodat er congressen gehouden kunnen worden. De Glazen Zaal, een vernieuwende constructie uit 1990 die speciaal voor het Nederlands Philharmonisch Orkest werd gebouwd ín de Graanbeurszaal, is gedemonteerd en opgeslagen.

SNELHEID IN HANDELEN

Bremen Bouwadviseurs voert het projectmanagement uit op basis van management contracting gecombineerd met lean planning. ‘Deze benadering heeft zich opnieuw bewezen’, aldus Ron van den Berg van Bremen Bouwadviseurs. ‘Tijdens het verwijderen van de afdekvloer bleek dat de vloer van de Graanbeurszaal constructief niet meer in orde was. Dan moet er snel gehandeld worden, omdat er in de Beurs van Berlage evenementen zijn gepland. Inmiddels is de vloer gesloopt en vervangen, waarbij achtereenvolgens een troggenvloer, een afdekvloer en een parketvloer zijn aangebracht. Mede dankzij de ge - drevenheid van projectleider Sanne Mouwen is dat allemaal snel gelukt.’ Eerder voerde Bremen Bouwadviseurs al het bouwkostenmanagement uit voor de transformatie uit 2013 die Bierman Henket architecten ontwierp voor het entreegebied en het beurscafé.

MANAGEMENT CONTRACTING

Opdrachtgevers die het organiseren en managen van het bouwproces niet beschouwen als hun core business, schakelen in toenemende mate een bouwmanagement contractor in. Bremen Bouwadviseurs heeft deze rol op zich genomen voor een fors aantal projecten, waaronder recentelijk de Beurs van Berlage. Dankzij de management ervaring en de technische, inhoudelijke en uitvoeringsdeskundigheid is het bureau in de rol van management contractor in staat om de opdrachtgever te adviseren over de partijen die benaderd en geselecteerd kunnen worden. In de uitvoering contracteert en coördineert de management contractor de partijen. Dat betekent dat de continuïteit van een project gegarandeerd is, mochten er uitvoerende partijen afhaken.

LEAN PLANNING

Het succes van management contracting hangt sterk af van de afstemming in het totale proces: lean planning. Dat wordt bereikt door een goede werkvoorbereiding, aandacht voor de raakvlakken tussen de diverse disciplines, een geordende bouwplaats en een effectieve, open communicatie. Doordat de directievoerder en de voorlieden van alle bouwpercelen de planning gezamenlijk opzetten en harde afspraken maakt over de afzonderlijke op - leverdata, wordt de doorlooptijd zo kort mogelijk gehouden en worden risico’s op voorhand geïdentificeerd en aangepakt. Uiteraard wordt tijdens de uitvoering de vinger aan de pols gehouden door frequent doelgericht overleg. Het resultaat: duidelijke onderlinge verhoudingen, samenwerking en efficiency.Betahuis
Wilhelminaplein 25
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

info@bremenba.nl