Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl

Informatiebulletin

terug

Twee keer per jaar -in het voorjaar en in het najaar- verschijnt ons informatiebulletin.


De ontwikkelingen bij Bremen Bouwadviseurs zijn via onze Informatiebulletins te volgen.
Als u een exemplaar wilt ontvangen, kunt u dat aanvragen via info@bremenba.nl.

Informatiebulletin 36

Zorgen voor wonen

Woon-zorgcomplex Dr. Engelsoord in Maasbracht gaat op de schop: verbouwing van zorgkamers tot zelfstandige wooneenheden met zorg op afspraak en het verduurzamen van het gehele complex naar Energielabel B. Voor Stichting Woonzorg Nederland verzorgen we de directievoering en het dagelijks toezicht.

Meer informatie:

ir. Jeroen Bookelmann
+31 (0)6 105 622 91
jeroen.bookelmann@bremenba.nl


Gebouwen in conditie

In opdracht van de Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag voeren wij de herinspectie uit van het onderhoud van 28 bedrijfspanden. De meerjarenonderhoudsplannen (mjop’s) zijn gebaseerd op de nen:2767. Dit project is een typisch voorbeeld van vestigingsoverschrijdende samenwerking.

Meer informatie:

ing. Ralph Paulssen
+31 (0)6 416 168 07
ralph.paulssen@bremenba.nl


Nieuw leven

Haaglanden Medisch Centrum concentreert het nieuwe moeder- en kindzorgcentrum op locatie Westeinde in Den Haag. In nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers werd het voorlopig ontwerp ontwikkeld. Op dit moment is het voorlopig ontwerp klaar dat gebaseerd is op ruimtelijk en functioneel programma van eisen en voldoet aan de financiële kaders die hmc stelt. Wij verzorgen voor dit project de bouwkosten.

Meer informatie:

ing. Daniel Delfin Goncalves
+31 (0)6 519 766 59
daniel.delfin@bremenba.nl


Muzikaal ontwerp

Bremen Bouwadviseurs vormt samen met architect diederendirrix en constructeur Van de Laar het ontwerpteam van Poppodium nieuwe nor in Heerlen, onderdeel van ParkStad PopStad. Wij zijn o.a. verantwoordelijk voor het ontwerp en de engineering van de technische installaties, bouwfysica en akoestiek, bouwkosten, bestek, directievoering en toezicht.

Meer informatie:

ir. Danny Wouters
+31 (0)6 270 763 41
danny.wouters@bremenba.nl

ir. Jeroen Bookelmann
+31 (0)6 105 622 91
jeroen.bookelmann@bremenba.nl


Open leercentrum voor scholengroep

Voor de afdeling Huisvesting & Beheer van de Stichting Scholengroep Spinoza uit Leidschendam maken wij een technisch installatieontwerp voor de verbouwing van een voormalige gymzaal tot een open leercentrum. Het ontwerp is van Thomas Architecten uit ’s-Hertogenbosch.

Meer informatie:

ing. Harm Huisman
+31 (0)6 574 095 45
harm.huisman@bremenba.nl


Leren in Limburg

Stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) is het overkoepelend bestuur van 17 scholen, variërend van vmbo tot gymnasium, verdeeld over 26 gebouwen in de provincie. Stephan Jasperse is eindverantwoordelijk voor de portefeuille vastgoed en stuurt het team aan. Ook zorgt hij voor het opstellen en uitvoeren van strategisch huisvestingsbeleid en is hij verantwoordelijk voor verschillende (ver)nieuwbouwprojecten.

Meer informatie:

ir. Stephan Jasperse
+31 (0)6 102 661 38
stephan.jasperse@bremenba.nl


Renoveren met zorg

Zorgcentrum Bocholtz van Meander Wonen wordt momenteel gerenoveerd/verbouwd. Martijn van Weers is bij dit project betrokken en brengt advies uit over de technische installaties en het energieconcept, verzorgt de omgevingsvergunning, de prijs- en contractvorming en de uitvoeringsbegeleiding.

Meer informatie:

ing. Martijn van Weers
+31 (0)6 306 369 64
martijn.vanweers@bremenba.nl


Iedereen doet mee

Stichting Pameijer in Rotterdam ondersteunt iedereen voor wie meedoen aan de maatschappij lastig is. Piet de Gier ondersteunt het facilitair bureau huisvesting, hij werkt op projectbasis aan vervanging en uitbreiding van de huisvesting. Het project in de Rotterdamse Mackaystraat werd onlangs officieel geopend door burgemeester Aboutaleb.

Meer informatie:

ing. Piet de Gier
+31 (0)6 535 328 39
piet.de.gier@bremenba.nl


Nieuw op oud

De verdiepingen van een kantoorpand slopen, maar het souterrain en de constructie van de begane grond laten staan zodat het kan dienen als fundament voor 54 appartementen en winkelunits in Arnhem. Toon Deckers is verantwoordelijk voor het omschrijven van dit proces in het bestek voor opdrachtgever V8 Architects.

Meer informatie:

ing. Toon Deckers
+31 (0)6 532 352 69
toon.deckers@bremenba.nl


Baantjes trekken naar de toekomst

Het zwembad van Albrandswaard wordt klaargemaakt voor exploitatie voor de komende 20 jaar. Voordat een volledige upgrade plaatsvindt, werden deze zomer de hoognodige onderdelen aangepakt. Wij verzorgen sinds 2008 in opdracht van de gemeente het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud van het bad.

Meer informatie:

ing. Mattijs Groeneveld
+31 (0)6-306 721 31
mattijs.groeneveld@bremenba.nl


Vrijheid onder vleugels

Op een centrale locatie, dichtbij uitvalswegen en snelwegen, bouwt Rob Wouters met Bremen Bouwadviseurs Den Bosch aan succes. Hij geeft ons zijn kijk op projectmanagement en vertelt over de ambities van ‘zijn’ kantoor.

Rob: ‘Ik had al langere tijd de ambitie om voor mezelf te beginnen, dus toen ik hoorde dat Bremen de wens had om een derde vestiging te openen, heb ik die kans met beide handen aangegrepen. Samen met de andere  directieleden hebben we voor deze plek gekozen en ben ik in november 2016 gestart. Eerst heb ik de manier van werken goed leren kennen, daarna had ik al snel eigen projecten en nam daarbij ook kleinere opdrachten uit de regio, afkomstig van collega’s uit andere vestigingen, onder mijn hoede. Ik kijk bijzonder positief terug op die startperiode, omdat ik van de directie altijd het vertrouwen heb gekregen om te bouwen aan Bremen Den Bosch, op mijn eigen manier en in alle vrijheid.’

INGESPEELD
In januari 2018 krijgt Rob versterking van Stephan Jasperse, die aan de slag gaat als projectmanager. Stephan vertelt: ‘Ondanks dat we allebei veel onderweg zijn en onze eigen projecten draaien, zitten we met onze projectaanpak op één lijn en zijn we goed op elkaar ingespeeld. Rob doet op dit moment een mooi project in de gemeente Den Bosch, ik werk nu onder meer voor Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs. Hier stuur ik  verschillende grootschalige (ver)nieuwbouwprojecten en huisvestingsonderzoeken aan. Daarnaast richt ik me op het opstellen en uitvoeren van strategisch huisvestingsbeleid en geef ik leiding aan directe collega’s.’

KIJKEN VANUIT DE KLANT
De kracht van Bremen Den Bosch? Rob: ‘Onze frisse kijk op bouwmanagementprojecten. Stephan en ik bouwen aan verbetering van processen door kritisch te kijken wat een opdrachtgever écht nodig heeft en daar onze
werkwijze op aan te passen. We nemen klanten mee in het traject, maken met visualisaties complexe techniek inzichtelijk, nemen opdrachtgevers mee naar vergelijkbare gebouwen om hen inzicht en gevoel te geven bij de keuzes die zij in het proces moeten maken. Door te kijken vanuit het perspectief van de klant, kom je tot een andere manier van communiceren en een andere manier van projectmanagement. We durven hierin onze nek uit te steken en we leren van iedere stap die we hierin zetten.’ De kracht van de samenwerking met de andere  Bremencollega’s? ‘Als kleine vestiging hebben we toch een breed team van experts in huis, omdat we altijd een beroep kunnen doen op de expertise van onze collega’s uit Heerlen en Rotterdam. Zo is Bremen Den Bosch klein in aantal, maar groot in draagkracht.’

Meer informatie:

ir. Rob Wouters, vestigingsdirecteur 's-Hertogenbosch
+31 (0)6-533 092 53
rob.wouters@bremenba.nl

ir. Stephan Jasperse
+31 (0)6 102 661 38
stephan.jasperse@bremenba.nl


Centraal, duurzaam en compleet

NIEUW PAND VOOR BREMEN BOUWADVIEURS HEERLEN
In ons vorige Informatiebulletin lieten wij u ons nieuwe kantoor in Rotterdam zien, in dit nummer vindt u meer over onze vestiging in Den Bosch. Ook in Heerlen zetten we binnenkort een flinke stap vooruit. Vanaf 1 januari 2019
zijn we gevestigd in Maanstaete; centraal gelegen, duurzaam en van alle moderne gemakken voorzien.

Samen met een zakelijk partner zijn wij eigenaar van Maanstaete, een kantoorgebouw aan de Parallelweg in Heerlen. Niet alleen de centrale ligging naast het station en de ruime hoeveelheid parkeerplaatsen, maar ook het groene energielabel waren voor ons aanleiding om over te gaan tot aankoop. Omdat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is van onze adviezen, zijn we op dit moment in gesprek met Mijnwater b.v. om het pand aan te sluiten op het mijnwaterenergienetwerk. Hiermee wordt water uit de voormalige mijnen gebruikt voor het
verwarmen en koelen van ons nieuwe pand. Door ook in eigen huis in te zetten op maximale duurzaamheid geven we het goede voorbeeld. Practice what you preach.

MIX VAN FUNCTIES
Bremen Bouwadviseurs vestigt zich op de bovenste bouwlaag. En omdat wij jong talent graag de kans geven, hebben wij vier zojuist afgestudeerde architecten van de Academie voor Bouwkunst in Maastricht gevraagd naar
hun visie, op basis van ons programma van eisen. Het uiteindelijke ontwerp is in handen van Mourmans Nypels Architectuur uit Maastricht en is ontstaan uit een mix van onze ervaringen, aangevuld met de expertise van de architect. Open kantoren, concentratiewerkplekken, kleinere en grote(re) bijeenkomstplekken, een douche, een kolfruimte, ontspanningsruimten zoals bibliotheek, keuken en spelruimte… aan alles is gedacht en krijgt een plek in onze nieuwe Limburgse thuishaven.

VERHUIZEN MET CONTINUÏTEITSGARANTIE
We verhuizen ons kantoor van het Betahuis naar Maanstaete op 27 december. Dit is de periode waarin we  traditiegetrouw gesloten zijn, waardoor we continuïteit in onze dienstverlening garanderen. Eind van het jaar ontvangt u ons verhuisbericht met de nieuwe adresgegevens. Vanaf 2 januari 2019 wordt Maanstaete de plek waar we verder bouwen aan het succes van Bremen Bouwadviseurs Heerlen. Wij kijken uit naar deze nieuwe stap en hopen u volgend jaar hier te mogen ontmoeten.

Meer informatie:

Hans Fiering, algemeen directeur
+31 (0)6 536 653 82
hans.fiering@bremenba.nl


Nieuw hoofdstuk voor The Book

Het is een opvallende verschijning in het Amsterdamse bedrijvengebied. Het gebouw aan de Kingsfordweg staat bekend als De Knip, omdat het lang gehuurd werd door de Belastingdienst en het qua vorm lijkt op een portemonnee. De oorspronkelijke naam is echter The Book. Het werd gebouwd voor uitgeverij Reed Elsevier en heeft de vorm van een opengeslagen boek. Nu wordt The Book gereed gemaakt voor een toekomst als Rijksverzamelkantoor. Harm Huisman, senior installatieadviseur, is vanuit Bremen Bouwadviseurs betrokken bij de verbouwing van de verdieping waar straks de FIOD onderdak vind

The Book krijgt een bestemming als Rijksverzamelgebouw met meerdere overheidsdiensten. Zo hebben straks onder andere de Belastingdienst, fiod, Douane en DUO (van de studiefinanciering) hier hun plek. Het pand  bestaat uit een deel hoogbouw (het opengeslagen boek), met daaronder drie verdiepingen laagbouw. De  hoogbouw is een aantal jaar geleden gerenoveerd, de laagbouw wordt momenteel onder handen genomen. Hier neemt de fiod zijn intrek op de derde verdieping.

BOUWKUNDIG EN INSTALLATIEADVIES
Harm vervolgt: ‘Onze opdrachtgever is Savills Building and Project Consultancy. Bremen Bouwadviseurs verzorgt voor de derde verdieping, waar de fiod komt, het bouwkundig en installatieadvies, de prijs en contractvorming. Het project bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase en moet eind van dit jaar gereed zijn.’

BEVEILIGING EN SPECIALS
Harm over het unieke van het project: ‘Belangrijk onderdeel van ons advies heeft betrekking op de beveiliging van de afdeling. Niet alle medewerkers mogen overal komen, daarom zijn er straks verschillende  autorisatiezones. Hierdoor was het belangrijk om al in het voorlopig ontwerp de routing van de medewerkers en de functies van bepaalde ruimten helder te hebben. Daarnaast gaven we over de specials, ruimten met een  speciale functie. Er komt bijvoorbeeld een laboratorium met zuurkasten en er zijn ruimten met speciale onderzoeksapparatuur. Op deze plekken is koeling en ventilatie belangrijk, bijvoorbeeld voor de afvoer van  chemische dampen. Deze niet alledaagse functies inpassen in een bestaand kantoorpand is best een uitdaging. Vanwege deze twee aspecten is dit zeker geen doorsnee verbouwing van een kantoorverdieping. Maar des te interessanter is het om hierbij betrokken te zijn.’ Na de verbouwing van het volledige pand is The Book klaar voor een nieuw hoofdstuk in haar bestaan.

Meer informatie:

ing. Harm Huisman
+31 (0)6 574 095 45
harm.huisman@bremenba.nl


Superlocal: Innovatief op alle fronten

Superlocal staat voor circulaire, duurzame gebiedsontwikkeling in Kerkrade, waar zoveel mogelijk materiaal van drie  gesloopte flats wordt hergebruikt voor de bouw van nieuwe woningen. Het Expogebouw is een bouwkundig experiment binnen Superlocal, waarin partners op kleine schaal kijken of de materialen die vrijkomen bij de sloop van de  hoogbouwflats zich lenen voor hergebruik. Onze senior adviseur Beheer & Onderhoud Ralph Paulssen vertelt over de ondersteuning vanuit Bremen.

Superlocal is een uniek project waarbij drie hoogbouwflats duurzaam getransformeerd worden tot circa 125 nieuwe woningen. Superlocal draait om innovatief hergebruik en samenwerken met lokale partners. Het  Expogebouw geeft inzicht of hergebruik van de materialen in de praktijk zinvol en op grote schaal mogelijk is. En of de manier van samenwerken werkt.

BIJZONDERE SAMENWERKINGSVORM
Bremen is in opdracht van iba Parkstad (een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten in het  mijngebied, die zich tot doel stellen de leefbaarheid in de gemeenten te verbeteren) in juni 2018  verantwoordelijk voor de evaluatie van de bouw van het Expogebouw. Ralph: ‘Niet alleen de materialen van het gebouw zijn bijzonder, de manier van werken is dat ook. De partners van dit project zijn de gemeente Kerkrade, heemwonen, de sloper, de aannemer, de architect en de constructeur. Waar voorheen traditiegetrouw ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft, werken zij hier samen in co-creatievorm. Dat betekent gezamenlijk  bedenken en ontwikkelen.’

EVALUEREN OM TE LEREN
Het Expogebouw is het eerste tastbare resultaat binnen het Superlocal-project. Ralph: ‘Daarom is het belangrijk om te reflecteren, het is de basis voor verdere samenwerking. Voor de evaluatie interviewden we de  betrokkenen en maakten een rapportage met conclusies een aanbevelingen. Verder organiseerden we een workshop met alle partijen waarin we aan de hand van stellingen de bevindingen deelden. Dagvoorzitter was Michiel Ritzen, specialist op het gebied van duurzaamheid in de bouw. Zijn aanwezigheid zorgde voor extra bevlogenheid en inspiratie. Met de evaluatie leggen de betrokkenen een mooi fundament voor verdere samenwerking binnen Superlocal. Op deze manier is het een lerend, sociaal project waarbij de duurzaamheid niet alleen zit in materialen, maar ook in relaties.’

Meer informatie:

ing. Ralph Paulssen
+31 (0)6 416 168 07
ralph.paulssen@bremenba.nl

ing. Tim Blijlevens
+31 (0)6 130 685 81
tim.blijlevens@bremenba.nl


Klimaatakkoord: van warme zomer naar heldere herfst

Het is 10 juli jl. als minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het ‘Voorstel op hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ aanbiedt aan de Tweede Kamer. Door de politiek wordt het akkoord aangeduid met termen als ‘historisch’, ‘grensverleggend’ en ‘een stap op weg naar een toekomstbestendig klimaatbeleid’. Bij  werkgeversorganisaties, de consumentenbond en andere organisaties zijn de reacties gematigd optimistisch of  overwegend positief. Maar geeft het Klimaatakkoord duidelijkheid en weten we waar we aan toe zijn?

Het Klimaatakkoord van Parijs stamt uit 2015 en werd ondertekend door 195 landen. Hierin staat dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% (55% als het aan Europa ligt) teruggedrongen moet zijn ten opzichte van
1990. Hoe? De samenvatting van het Klimaatakkoord telt 85 lijvige pagina’s, maar als we ons erin verdiepen dan komen termen als ‘full electric’ en energieopwekking door pv-cellen enerzijds en de toepassing van  warmtenetten anderzijds het meeste in het stuk voor. Helaas komen wat ons betreft de (on)mogelijkheden van waterstof te weinig aan bod en over kernenergie wordt helemaal niet gesproken.

STILTE VOOR DE STORM?
Na 10 juli wordt het stil rond het Klimaatakkoord, zowel in de politiek als de bouw. Terwijl er wel volop werk aan de winkel is. Want per 1 juli jl. mogen er volgens de Omgevingsvergunning voor nieuwbouw geen  gasaansluitingen meer worden aangevraagd. Dan zal de verkoop van warmtepompen wel toegenomen zijn? Niets is minder waar, van de ruim 500.000 verkochte warmtebronnen voor woningen is ca 80% gasgestookt. Dit is weliswaar inclusief vervanging van bestaande bronnen, maar de hr-ketel is ook in nieuwbouw blijkbaar nog steeds favoriet.

BENG
Ook als het gaat om het nieuwe Bouwbesluit en de nadere beng (Bijna Energieneutrale Nieuwbouw Gebouwen)-norm die na 2019 verplicht is, is er geen nieuws. De bengindicatoren 1 (Energiebehoefte gebouwen), 2 (Primair fossiel energiegebruik) en 3 (Factor hernieuwbare energie) moeten nog worden vastgesteld. Iets wat kan leiden tot problemen bij fabrikanten en leveranciers; zij moeten hun producten  aanpassen aan de nieuwe norm. Daarnaast moeten adviseurs en engineers hierop inspelen en opdrachtgevers moeten weten wat de consequenties betekenen voor de praktijk. Misschien heeft het te maken met de warme
zomer dat er nog altijd veel meer vragen zijn dan antwoorden. Laten we in dat geval hopen op een frisse herfst met veel helderheid. Het is hoog tijd!

Meer informatie:

Hans Fiering, algemeen directeur
+31 (0)6 536 653 82
hans.fiering@bremenba.nl

ir. Jeroen Bookelmann
+31 (0)6 105 622 91
jeroen.bookelmann@bremenba.nl


De markt is gek geworden! Of toch niet…?

Het is hoogconjuctuur en dat betekent traditiegetrouw een overspannen markt. Uitvoerende partijen klagen over onderaannemers die afhaken na gezamenlijke inschrijving en exploderende prijzen. Opdrachtgevende partijen hebben last van een lager aantal inschrijvingen op aanbestedingen.

Wij als bouwkostenadviseurs bepalen onze kostenraming op de kostprijs voor directe en indirecte kosten (bouwplaatskosten of algemene uitvoeringskosten), aangevuld met opslagen voor algemene kosten, winst, risico et cetera. De opslagen zijn conjunctuurgevoelig, maar hoe kan het dat de actuele  aanbestedingsresultaten daar vaak nog verder bovenuit komen? De oorzaak is dat het aandeel onderaannemers bij sommige bouwprojecten buitengewoon hoog is, samen zijn ze verantwoordelijk voor soms wel 80-90% van de directe kosten. Daarbij stijgen de prijzen van zzp-ers (de inhuur van uren) enorm, tot soms meer dan 50%. De markt spreekt er schande van en vindt de zzp-ers zelfs onbetrouwbaar. Op dit moment wordt er gecontracteerd tegen reële marktprijzen met wellicht wat extra’s om de opgelopen schade in te halen. Toen uitvoerders nog zzp-ers konden inhuren tegen belachelijk lage uurtarieven (en zwaar onder de kostprijs), hoorden we alleen de brancheorganisaties klagen en hield de bouwwereld zich op de vlakte.

Ik vind dat ook onderaannemers mogen meedelen in betere economische tijden. Met het dreigende tekort aan vakmensen en de grote uitdagingen in ons werkveld in het vooruitzicht is het wel verstandig de balans op te  maken en over te gaan op een herijking van de marktprijzen.

Dus: is de markt gek geworden? Nee, dit is hoe de economie werkt. Is het tijd voor goede afspraken? Zeker.  Zijn het interessante tijden voor bouwkostenadviseurs? Ongetwijfeld!

Meer informatie:

Hans Fiering, algemeen directeur
+31 (0)6 536 653 82
hans.fiering@bremenba.nlRotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

Maanstaete
Parallelweg 2B
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

info@bremenba.nl