Betahuis
Wilhelminaplein 25
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

info@bremenba.nl

Nieuws

terug

Wat is BIM?

BIM is een werkmethodiek, gebaseerd op samenwerking en het delen van informatie, dat maakt dat alle relevante informatie over een bouwwerk gedurende de levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund wordt door een of meerdere 3D-gebouwmodellen. Alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken, werken met dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt.
De informatie is altijd actueel en continu beschikbaar voor alle betrokkenen. BIM is een visuele cirkel die uit een aantal belangrijke schakels bestaat. De volgende 5 defi nities of schakels in de virtuele cirkel omschrijven in mijn ogen waar BIM voor staat. Bij het ontbreken van één van deze schakels, kan er niet gesproken worden
over een BIM-project.

Meer informatie over BIM? Klik op de afbeelding van het NVBK-magazine om het hele artikel van Daniel Delfin Goncalves te lezen.


Rotterdams icoon na uitbreiding opgeleverd aan KPN

Na een uitgebreide metamorfose en uitbreiding is het gebouw aan de Wilhelminakade 123 in Rotterdam overgedragen. Eigenaar Real I.S. en architectenbureau V8 gaven VJ een rondleiding door het vernieuwde hoofdkantoor van KPN. “Door snel te schakelen hebben we binnen twee weken KPN overtuigd om te blijven en een 20-jarig huurcontract af te sluiten.”

Bremen Bouwadviseurs is betrokken geweest bij dit project als kostenadviseur. Ook hebben wij de uitvoeringsbegeleiding gedaan.

Het hele artikel lezen? Klik hier voor de website van Vastgoedjournaal.nl


OCC Den Haag

Grenzend aan Stadhuis Den Haag (waar ons kantoor van 1990-1995 als kostendeskundige intensief bij betrokken was) verzorgen wij thans nu het technisch management voor het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) van onze opdrachtgever de Gemeente Den Haag.

Dit bijzondere gebouw, waarin stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium gehuisvest zullen worden, wordt op basis van een UAV-GC contract gerealiseerd door bouwcombinatie Cadanz. Het OCC is een ontwerp van Jo Coenen en Patrick Fransen (NOAHH).
De gemeenteraad van Den Haag besloot in 2014 tot een nieuw plan voor het Spuikwartier: een gebiedsontwikkeling waar het Onderwijs- en Cultuurcomplex een onderdeel van wordt, maar waar ook woningen gerealiseerd worden met het Spuiplein als prominente plek in de stad. Het Spuikwartier wordt een verbinding van de oude stad naar de nieuwe stad. Het OCC opent in 2021 haar deuren.


Renovatie van het Binnenhof

Bremen Bouwadviseurs is door het Rijksvastgoedbedrijf aangesteld als kostenadviseur van het ontwerpteam met Arup als coördinerend technisch adviseur en OMA en Dok architecten als coördinerende architecten voor de renovatie van het Binnenhof.

Beeld: Jurjen Drenth

Bremen Bouwadviseurs is verantwoordelijk voor kostenadvisering binnen het project. Arup verzorgt de coördinatie van het technisch advies voor het gehele complex, zoals energievoorziening, klimaatbeheersing, ICT en veiligheid. OMA is verantwoordelijk voor het gedeelte waar de Tweede Kamer is gehuisvest. Dok architecten neemt de bouwdelen Eerste Kamer, Raad van State, ministerie van Algemene Zaken en de Grafelijke Zalen (waaronder de Ridderzaal) voor haar rekening.

Grootschalige renovatie is noodzakelijk om verschillende gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties, ict en gezondheid.

Na de renovatie voldoet het Binnenhof weer aan de eisen van deze tijd en is klaar voor gebruik door toekomstige generaties. Het cultureel erfgoed blijft behouden voor de lange termijn.

Het ontwerpteam richt zich op een aantal gebieden inclusief technische installaties, ICT en veiligheid. Daarnaast zullen de ingangen, keukens en restaurants worden verbeterd.

Beeld: Den Haag Marketing, Jurjen Drenth

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf

Samenwerking
Arup
OMA
Dok architecten

Details
Het Binnenhof is een acht eeuwen oud monumentaal complex, dat continu vol in bedrijf is. Renovatie is noodzakelijk om de veiligheid en de werkomgeving te verbeteren en om het nationaal erfgoed te behouden.
In 2020 vangen de bouwactiviteiten aan.
Deze zullen 5,5 jaar in beslag nemen en maximaal 475 miljoen Euro kosten.

Geleverde diensten
Kostenmanagement van zowel renovatie, bouwkundig,  installatie-techniek, vaste inrichting en infra.


BENG eisen voor nieuwbouw 1 jaar vervroegd

Minister Ollongren (BZK) heeft onlangs bekend gemaakt dat de ingangsdatum voor de BENG-eisen voor alle nieuwe woningen en gebouwen met een jaar wordt vervroegd naar 1 januari 2020! De minister heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd middels een brief over de BENG-eisen voor bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen.

BENG vervangt per 1 januari 2020, een jaar eerder dan tot nu gepland, de huidige EPC eis voor nieuwbouw. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De overheid vervult namelijk een voorbeeldrol.De haalbaarheid van de BENG-eisen wordt in het voorjaar van 2018 getoetst via een kostenoptimaliteitsstudie, waarna de definitieve BENG-eisen in de loop van 2018 worden vastgesteld.

Naast de vervroegde ingangsdatum van de BENG-eisen, wordt aangegeven dat er in 2018 een nieuwe bepalingsmethode voor het berekenen van de BENG-energieprestaties beschikbaar komt. Deze nieuwe methode wordt vastgelegd in de NTA 8800. De inhoud van de recent gewijzigde NEN 7120 (energieprestatie van gebouwen) en 7125 (energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau) zal zoveel mogelijk worden meegenomen in de nieuwe methode. De bepalingsmethode voor de energieprestatie zoals we die nu kennen blijft tot de invoering van de nieuwe BENG-eisen ongewijzigd.

Meer lezen? Klik hier


Informatiebulletin 34
40 jaar samen bouwen
EMMA Shoes verhuist naar Kerkrade
vervangen niet-resistent RVS
Biotechnology Center - Delft
European Healthcare Award voor het onderzoek naar de reactiverende ziekenhuizen
They dance in the deep
Kunstenaar maakt grootste buitenschilderij van Nederland
Informatiebulletin 33
Bremen Bouwadviseurs bezoekt bouwprojecten
Wijnhaven, Campus Den Haag feestelijk geopend
Concept 20; Interesse voor Parkstadhuisjes
Abdijcross Kerkrade
Smart Services Campus in De Architect
Bremen Bouwadviseurs nu ook in 's-Hertogenbosch!
Trots op SSC
Informatiebulletin 32
23 MJOP's klaar in 6 weken
Belangstelling voor Concept 20
Bremen Bouwadviseurs steunt Serious Request 2015
Smart Services Campus
Informatiebulletin 30
Ondernemend driemanschap vormt nieuwe directie Bremen Bouwadviseurs
Update C-City
Broederschool Heerlen


Betahuis
Wilhelminaplein 25
Postbus 528
6400 AM Heerlen
tel. (045) 571 39 39

Rotterdam
Westerstraat 56
3016 DJ Rotterdam
tel. (010) 750 35 85

's Hertogenbosch
Europalaan 2
5232 BC 's-Hertogenbosch
tel. (073) 20 70 300

info@bremenba.nl