Afgelopen jaren zijn de klimaat- en milieuvraagstukken een steeds prominentere rol gaan innemen in...